Projektet:Det er målet af udvide det nuværende Træningshuset i Asferg fysisk med yderligere faciliteter. Bl.a. med nye omklædnings- og toiletfaciliteter. Styregruppen har et stort ønske om at inddrage alle lokale foreninger og instutioner samt nuværende og evt. kommende brugere af Træningshuset i processen. Træningshuset i Asferg er en selvejende institution med tætte bånd til Purhus Idrætsforening som er den største bruger af Træningshuset. Træningshuset ser Asferg Skoledistrikt som sit naturlige opland.

Styregruppen:Purhus Idrætsforening har nedsat en styregruppe bestående af frivillige fra lokalområdet. Styregruppen er lokomotiv i processen fra de første ideer til et forhåbentligt færdigt resultat i form af nogle større og bedre fysiske rammer.

Styregruppens medlemmer: Claus Edelgaard – 86443304 Henrik Vangsted – 86478182 Jens Larsen – 86478116 Kurt Henriksen – 86478020 Lars Jespersen – 86443623 Ole Lynge – 86478421