Sundhed, bevægelse og trivsel i Purhus IF

Baggrunden for projektet

Idrætsforeninger spiller en vigtig rolle i mange børns liv i forhold til at skabe fællesskaber, fysisk aktivitet og sundhed. Derudover har idrætsforeninger en opdragende funktion, idet aktiviteter dyrkes i et forpligtende fællesskab, hvor alle har en andel i, at aktiviteterne fungerer for sig selv og for andre. Ikke alle børn er dog en del af et foreningsfælleskab, og flere er udfordret i forhold til deres sundhed og trivsel. Disse udfordringer er også gældende i Purhus IF´s område.

 

Formålet med projektet

Vi vil bidrage til, at børn i vores område får en grundlæggende glæde ved bevægelse samt en bedre trivsel og sundhed – fysisk, psykisk og socialt. Dette mener vi, at vi kan igennem foreningsfællesskabet. For at opnå dette vil vi starte fra børnene er nyfødte og sikre, at der er en indsats og nogle gode tilbud hele vejen op til deres 12. år med et særligt fokus på de første år af barnets liv (0-5 år).

Formålet med projektet er derfor at styrke den tidlige, forebyggende indsats i forhold til sundhed og trivsel blandt børn og unge i Purhus IF´s område.

 

Aktiviteter i projektet

Asferg Babyklub

Allerede lige efter fødslen kan man med fordel arbejde med sit barns sansemotoriske udvikling og den tætte tilknytning mellem forældre og barn. Derudover har mange mødre gavn af at være en del af et fællesskab med andre mødre under barslen samt få vejledning og inputs fra professionelle vedr. relevante emner. Vi vil gerne samle alt dette i Purhus Idrætsforening. Ved at introducere barnet for bevægelse allerede fra spæd, vil barnet hurtigere blive vænnet til at udfolde sig kropsligt og dermed have øget tendens til at bevæge sig, når det bliver ældre.

Læs mere om Asferg Babyklub her.

 

Spireklubben

For at kunne fastholde forældre og børn i den foreningskultur, som de er en del af i babyklubben, vil vi sikre, at der er et tilbud i foreningen, som henvender sig til dem efter endt barsel. Derfor starter vi Spireklubben, som er et ugentligt tilbud i Purhus IF for børn i alderen 1-6 år og deres forældre, hvor de kan komme og lege og bevæge sig i Træningshuset i Asferg. Der stilles redskaber op i salene, så der skabes et rum for leg og bevægelse.

Tanken bag Spireklubben er, at barnet fortsat bliver stimuleret og udfordret. Barnet og forældrene vil stadig føle sig som en del af et fællesskab med de andre forældre og børn på holdet, og forældrene vil fortsat inddrages i aktiviteterne. Fokus vil være sjov og glæde ved bevægelse og leg.

Læs mere om Spireklubben her.

 

Bevægelse og sundhed med Gassum Børnehus og Børnehuset Svalereden

Formålet med samarbejdet med de lokale daginstitutioner er at kunne fastholde børnene i de bevægelsesvaner, som de har fået igennem babyklubben og spireklubben. Samtidigt giver det alle børnene i daginstitutionerne muligheden for at blive præsenteret for bevægelse og idræt, også dem som ikke har været tilknyttet foreningen tidligere, og dermed er der ikke nogen børn, der ekskluderes på baggrund af fx social baggrund, kultur eller traditioner i familien.

Der arrangeres idrætseftermiddage i Træningshuset for børn fra Børnehuset Svalereden og deres pædagoger. Idrætseftermiddagene foregår sidst på eftermiddagen, hvilket betyder, at børnene hentes i Træningshuset af deres forældre. Dette er valgt for at mindske den distance, der kan være mellem foreningen og de idrætsuvante forældre. Som en del af idrætseftermiddagene vil de lokale sundhedsplejersker besøge Træningshuset. Her vil de tilbyde samtaler med forældre om barnets sundhed og trivsel. Dette initiativ skal give forældre mulighed for at fastholde kontakten til deres sundhedsplejerske, efter barnet er startet i daginstitution og dermed give forældre mulighed for at tage hånd om eventuelle sundheds- eller trivselsmæssige udfordringer, når de opstår, frem for først når barnet er startet i skole. Ved idrætseftermiddagene deltager hver gang 1 medarbejder fra Purhus IF, som planlægger og styrer aktiviteterne.

Der arrangeres to idrætsdage årligt, hvor Gassum Børnehus og Børnehuset Svalereden i Asferg samles i Træningshuset i Asferg og laver idræt sammen. Her deltager to medarbejdere fra PIF. Formålet er et ryste de to institutioner sammen, så børnene får et bedre kendskab til hinanden samt og at børnene fra Gassum Børnehus også bliver en del af Træningshuset og dermed idrætsforeningen. Derudover afholdes ét forældremøde årligt i Træningshuset med fokus på bevægelse og sundhed, hvor sundhedsplejersken holder oplæg om fx sund kost, bevægelse, søvn, skærmtid. Dette for at give alle forældre fælles vejledning og redskaber, som kan bruges i hverdagen med barnet, som kan understøtte sundhedsplejerskens besøg til Idrætseftermiddagene, hvor der vil være mulighed for en mere personlig vejledning.

 

Trivselsuge

I forbindelse med at børnehavebørn fra henholdsvis Gassum Børnehus og Børnehuset Svalereden skal i Førskole på Asferg Skole, vil Purhus IF, i samarbejde med børnehusene og Asferg Skole, arrangere en Trivselsuge, som afholdes i Træningshuset i Asferg. Fokus i denne uge er, at børnene får dannet et godt fællesskab, samt at vi får holdt fast i bevægelse, sundhed og idræt i overgangen mellem børnehave og skole.

 

 

 

PIF for ALLE

Udover initiativerne for de 0-6-årige børn og deres forældre, vil vi sikre at vores idrætsforening kan rumme alle børn – også dem der af den ene eller anden grund er faldet ud af foreningen og har haft svært ved at være med. PIF for ALLE består af en mentorordning, der består af frivillige, som har fokus på at tage imod nye medlemmer og få dem til at føle sig godt tilpas og en kontingentstøtte, hvor familier har mulighed for at søge støtte til kontingentet.

 

 

 

Undervisningslokale i Træningshuset

Som en del af projektet etableres et nyt lokale i Træningshuset, som skal danne ramme for flere af projektets aktiviteter. Lokalet bygges i den eksisterende Træningssal. Her skal mødregruppen mødes i rolige rammer med plads til amning. Derudover skal lokalet bruges til events i babyklubben samt til besøg af sundhedsplejerske til idrætseftermiddage, for at sikre et trygt og privat rum til vejledning af forældre. Desuden vil undervisning af frivillige mentorer også finde sted her. Lokalet skal også kunne bruges som klublokale for børn og forældre, så de har et sted at sidde før/efter aktivitet, for at understøtte det sociale element i foreningslivet.

 

Samarbejdspartnere

Purhus IF og Fonden Træningshuset i Asferg

Randers Kommune (Sundhed-, Kultur- og Fritidsforvaltningen, sundhedsplejen, tandplejen og fysioterapeut)

Meninghedsrådene og sognepræster i Asferg og Gassum

Min Købmand i Asferg

Børnehuset i Gassum og Børnehuset Svalereden

Asferg Skole

Idrættens Analyseinstitut

 

Støtte til projektet

Projektet kunne ikke være blevet til uden den støtte vi har fået. Tusinde tak til alle for støtten. 

 

Menighedsrådene i Asferg og

Gassum

Forældreforeningen

 

 

Randers Kommune

Sundhed, Kultur og Fritid

 

 

DGI Jubilæumsfond

 

 

Randers Kommune

Landsbypuljen