Ordensreglement for PIF Fitness 

 

Medlemskab:

Alle er velkomne i PIF Fitness og vi ønsker, at alle der træner skal have en god oplevelse. Personer mellem 12-15 år skal have forældre eller værges underskrift ved indmeldelse og følges med en voksen (over 18 år) i fitnesscenteret. Børn må gerne, uden at forstyrre andre brugere, opholde sig i centret ifølge med voksne, men må ikke bruge maskinerne. Vi forventer en positiv omgangstone med respekt for hinanden. Medlemsskabet er personligt, og kan ikke benyttes af andre. Snyd med dette, vil medføre øjeblikkelig bortvisning, uden refusion af medlemskab.

 

Abonnement:

Medlemskabet kører pr. abonnoment med automatisk betaling hver måned. Prisen er 140 kr./måned for fitness uden holdbooking, 160 kr./måned for fitness med holdbooking og 100 kr./måned eller 1.000 kr./år for formiddagsfitness (abonnoment kun for pentionister, som må træne alle dage indtil kl. 16.00).  

 

Betaling og adgang:

Betaling foregår via PIF hjemmeside. Vælg faneblad for PIF Fitness og følg instrukserne for betalingen. Dit medlemskab er gyldigt så snart din betaling er registreret via vort system. Adgang til Fitnesscentret foregår med adganskode. Når du har tilmeldt dig, får du tilsendt en kode, som bruges til adgang ved fitnesscenteret – husk # efter koden. 

 

Ansvar:

Al træning foregår på eget ansvar. Ethvert medlem er selv ansvarligt for at hans/hendes helbred er egnet til at deltage i aktiviteterne hos PIF Fitness. PIF Fitness kan ikke drages til ansvar. Regler og retningslinjer for PIF Fitness skal til hver en tid følges. Det præciseres at ingen medlemmer er dækket af forsikring i motionscentret. Det er medlemmernes egen ulykkesforsikring, der skal dække ved eventuelle skader, fejlbevægelser mv.

 

Personfølsomme oplysninger:

De afgivne oplysninger bruges ved oprettelse af medlemskabet, og opbevares strengt fortroligt i et administrationssystem, så længe medlemskabet løber.

 

Regler i motionscentret:

Alle førstegangstrænende skal have en instruktion i brugen af maskinerne af en PIF Fitness-instruktør inden træningen påbegyndes. I forbindelse med træningen skal der benyttes rene indendørs sko og sportstøj. Der må ikke trænes i cowboybukser, arbejdsbukser, udendørs sko og lignende. Al omklædning skal ske i et af Træningshusets omklædningsrum. Du er forpligtet til at efterlade udstyr og øvrige faciliteter i samme stand og på samme sted, som da de blev taget i brug. Maskinerne skal rengøres med sprit og papir efter brug. Du skal medbringe eget sved-håndklæde ved hver træning. Fitnesscentret er røg og alkoholfrit. Der må ikke indtages euforiserende stoffer eller andre forbudte stoffer før, under og efter træningen. Brug af nævnte midler medfører øjeblikkelig bortvisning og politianmeldelse. Brug af talkum er ikke tilladt. Der må ikke tales i mobiltelefon eller tages billeder under træning. Mobiltelefon skal være på lydløs. MP3 eller telefon med head sæt til brug for musik må anvendes. Mad må ikke nydes i centeret. Det er tilladt at medbringe væske i drikkedunk. Værdigenstande kan opbevares i værdi skabene i omklædningen. Medbring selv hængelås dertil. Henvisninger fra instruktørerne/bestyrelsen skal altid følges.

 

Videoovervågning:

Der er opsat videoovervågning i motionscentret til brug for PIF Fitness. Optagelserne bliver behandlet fortroligt. Dit ansigt skal være synligt og må ikke være tildækket eller sløret.

 

Doping:

PIF Fitness er medlem af Anti-Doping Danmark og følger reglerne herfor. Medlemmer af PIF Fitness er forpligtet til at lade sig dopingteste på forlangende af uvildige repræsentanter. Nægter et medlem at lade sig dopingteste uanset årsagen hertil, betragtes dette som en positiv prøve, og PIF forbeholder sig retten til at bortvise medlemmet. Dette uden tilbagebetaling af betalt kontingent.

 

Behandling af udstyr:

Vores udstyr skal behandles med respekt, og må kun benyttes til de øvelser, de er beregnet til.

Det er ikke tilladt at lægge mere vægt på maskinerne.

Håndvægte og stænger skal have gulvkontakt, før man slipper.

Sæt altid udstyr på plads efter brug.

Det er ikke tilladt at medbringe eget træningsudstyr.

 

Åbningstider:

Alle dage fra kl. 5-22.30.

 

Ændringer:

Alle væsentlige informationer vil blive opslået i fitnesscentret og på www.purhusif.dk.

En evt. nyere version af disse regler og retningslinjer, vil til enhver tid erstatte nuværende.

 

Mulighed for indflydelse:

Husk at du altid har mulighed for at få indflydelse ved at møde op og bruge din stemmeret til den årlige PIF generalforsamling. Du er også meget velkommen til at give din mening til kende og komme med ønsker til nye tiltag.

 

GO’ TRÆNING!