Purhus Idrætsforenings historie

På initiativ af Asferg Idrætsforening blev idrætsforeningerne i Gassum, Fårup og Spentrup indbudt til et møde i begyndelsen af november måned 1969.

Emnet for mødet var en sammenlægning af de fire foreninger og de fordele og ulemper, dette ville udløse. Man enedes om at afholde et nyt møde, der fandt sted ca. 14 dage senere i Spentrup.

Foruden repræsentanter fra de omtalte foreninger var også I.F. Fjordens daværende formand, Tage Elstrup, samt sognerådsformand, Einar Olsen, fra Hvidsten til stede. De fremkom begge med deres synspunkter vedrørende sammenlægningen, og herefter blev det besluttet at indkalde til generalforsamlinger i de respektive idrætsforeninger.

På generalforsamlingen i Asferg fik bestyrelsen fuldmagt til at føre forhandlinger med interesserede klubber.

I Gassum stemte man for en sammenlægning med Asferg, men mod Spentrup.

I Spentrup stemte man for Gassum og mod Asferg.

Man kom med andre ord ingen vegne med forhandlingerne, og Asferg IF samt Gassum IF besluttede derfor at arbejde for en sammenlægning alene.

På generalforsamlingerne i de to foreninger stemte medlemmerne senere for forslaget.

Navnet til den nye forening blev fundet ved en konkurrence. Der indkom tre forslag, hvoraf de to indeholdt navnet ”Purhus”. Da begge forslag desuden var særdeles velbegrundede, enedes man om at kalde den nye storklub for Purhus IF.

Den 9. december 1969 var datoen, hvor konkurrencen mellem to naboklubber i Purhus kommune blev afløst af en fælles korpsånd.

I dag kan man i Purhus IF dyrke badminton, bordtennis, fodbold, floorball, gymnastik, petanque, dart, gå til fitness samt deltage i forskellige holdtræninger med fokus på sundhed og velvære. Purhus IF arrangerer desuden gåture, events m.m. i samarbejde med øvrige foreninger i området.

To klubhuse, to stadions og to moderne idrætsbyggerier

Gennem samtlige år er Purhus IF blevet godt hjulpet af lokale sponsorer og frivillige hjælpere. Ved udvidelse og renoveringer af klubhusene samt ved etableringen af Træningshuset i Asferg og Aktivitetshuset i Gassum, har klubben således altid haft en stor opbakning blandt lokalbefolkningen.

Purhus IF råder idag over to stadions, to klubhuse henholdsvis i Gassum og Asferg. Herudover råder man over topmoderne idræts- og kulturfaciliteter i Træningshuset i Asferg samt i Kultur- og aktivitetshuset i Gassum.

 

 

Hovedparten af denne tekst stammer fra Purhusbladets hjemmeside hvor foreningens tidlige historie er beskrevet i nærmere detaljer. Purhusbladets blev til i forbindelse med JBUs ‘Jysk Fodboldhistorie’, som tager udgangspunkt i 500 danske klubbers fodboldhistorie. Researchen til bogen fandt sted i årene 2004-2006, og er skrevet af Purhusbladets redaktion. Vil du læse hele teksten kan du gå til Purhusbladets hjemmeside, om fungerer som arkiv for det hedengangne Purhusblad som udkom i perioden 1970-2008. Læs også på de respektive hjemmesider mere om idrætsbyggerierne i Asferg og Gassum.