Så går startskuddet til projektet Træningshuset Etape 2! – Dette markeres ved et arrangement i Træningshuset – fredag d. 1. februar kl. 16.00. – Se mere nedenfor.

Vi ser frem til at aktivt 2013!

2012 er løbet ud og der står nu 2013 på kalenderen. For os der arbejder med Etape 2 har 2012 været et godt og begivenhedsrigt år!

I februar godkendte LAG vores ansøgning og gav tilsagn om tilskud på kr. 1.500.000 til projektet. Dette gav os i den grad ny energi og en tro på at vi var på vej i den rigtige retning. Og med dette positive klap på skulderen gennemførte vi i juni en hustandsindsamling som foreløbig har resulteret i kontante bidrag på kr. 336.000. Samtidig opfordrede vi interesserede til at melde sig som hjælpere i forbindelse med selve byggeriet. På nuværende tidspunkt har over 100 frivillige tilkendegivet at de også vil være en del at det flotte projekt.

Kronen på værket blev sat da Randers Byråd i forbindelse med budgetforhandlingerne kom vores ansøgning i møde med kontant tilskud på kr. 1.000.000 og tilsagn til et øget driftstilskud når Etape 2 er etableret.

Der ligger nu en byggeansøgning hos kommunen og hvis ikke Kong Vinter lægger sin klamme hånd omkring Asferg forventer vi at sætte turbo på selve byggeprocessen primo februar.

Status angående finansieringen er at vi nu har tilvejebragt kr. 5.530.000 ud af vores anlægssum på kr. 6.400.000 – og har derudover optionen på kr. 1.000.000 i yderligere låntagning fra Sparekassen Kronjylland. Det ligger os dog meget på sinde at begrænse låntagning mest muligt for at optimere driftsøkonomien fremadrettet. Derfor fortsætter vi også, med uformindsket energi, vores søgen efter yderligere finansieringskilder.

Kræfterne i styregruppen fordeles nu især på 2 punkter: Økonomi og planlægning af selve byggeriet. Der arbejdes på højtryk med søgning af forskellige fonde og aktivering af det lokale erhvervsliv for at søge fuld finansiering af projektet. Men på nuværende tidspunkt føler vi os sikre på at kunne nå i mål og glæder os til at se byggeriet tage form i løbet af de kommende måneder.

 

Første spadestik og informationsmøde 1. februar kl. 16.00

 

Vi markerer opstarten på det spænende projekt med et arrangement i og ved Træningshuset.

Viceborgmester Sten Bungaard fører spaden og efterfølgende byder vi på lidt til maven samt en kort info omkring projektet.

Mød op og hjælp os med at gøre dagen festlig og få sat gang i projektet!

Hør også mere om hvordan du fortsat kan støtte op om projektet. – Som det fremgår ovenfor er vi ikke helt i mål med hensyn til finansieringen – men vi tror på at vi kan få de sidste ender til at nå sammen ved fælles hjælp!

Med venlig hilsen – og på gensyn d. 1. februar!

Styregruppen, Træningshuset Etape 2

 

For yderligere oplysninger: Kontakt Kurt Henriksen – 40 56 13 18