Info til instruktører / hjælpeinstruktører

Velkommen som instruktør/hjælpeinstruktør i Purhus IF

Som instruktør/hjælpeinstruktør i PIF er du med til at skabe aktivitet for en masse mennesker – enten børn eller voksne på et af foreningens gymnastikhold. Instruktører og hjælpeinstruktører skal i samarbejde tilrettelægge den ugentlige træning samt udføre denne i praksis. I har ansvaret for at alle føler jer godt tilpas og får medindflydelse på holdet – så vi også i fremtiden kan have et stærkt team i gymnastikafdelingen. Vi har alle et fælles ansvar for at hjælpe og støtte hinanden, så alle får en god gymnastik oplevelse.

Har du nogen form for spørgsmål – nu eller senere – så henvend dig til Gymnastikudvalget – Vi hjælper gerne og ønsker det bedst mulige samarbejde.

 

Forventninger til dig som instruktør/ hjælpeinstruktør

Vi er glade for at have dig som instruktør/hjælpeinstruktør, og for at få det bedst mulige samarbejde, har vi nogle forventninger til dig:

  • At du er ansvarsfuld over for dine gymnaster, og bevidst om din funktion som rollemodel.
  • At træningen starter til tiden og afslutter 5. min. før tid, så den næste instruktør også kan komme i gang til tiden.
  • Du skal behandle gymnasterne ens, dvs. møde børnene på det niveau de er og tage de nødvendige individuelle hensyn.
  • At du hjælper med at holde orden i redskabsrummet dvs. sætte tingene på deres rette plads efter brug.
  • At du er interesseret i at modtage vejledning.
  • At du deltager i gymnastikafdelingens møder, ca. 2-3 møder fordelt over sæsonen. Samt deltager i forberedelsen (redskabskørsel, stole op- nedtagning + div. små opgaver) og afviklingen af gymnastikopvisninger.
  • At du løbende tjekker din mail, hvor Gymnastikudvalget sender info til dig, og forventer at du læser + responderer på det du modtager.
  • At du tilmelder dig og deltager i mindst et kursus pr. sæson. (Ved udeblivelse fra kurser uden framelding er kurset for egen regning)

 

Herunder er nogle informationspunkter, som du kan få brug for som instruktør / hjælpeinstruktør og som holdansvarlig:

Sygdom: Er du syg eller forhindret i at komme, skal du give besked til en af de andre instruktører. Længerevarende sygdom meldes til Gymnastikudvalget.

Førstehjælpskassen og isposer findes i reolen på væggen indtil det lille depot.

Rengøring: Sidste hold hver dag fejer gulvet, for at holde Træningshuset i god stand.

Forsikring: Som instruktør og hjælpeinstruktør er man forsikret gennem PIF.

 

Kursus:

Vi opfordrer vores instruktører og hjælpeinstruktører til hver sæson at tage på kursus og få ny viden og inspiration. Anne Vinther fra Gymnastikudvalget kontaktes hvis man ønsker tilmelding til et konkret kursus.

Der kan søges på DGI hjemmeside, hvor der eksempelvis kan vælges mellem forskellige målgrupper:

Eller kurserne kan findes i DGI’s kursuskatalog

 

Kalender:

Ferie: Vi holder ferie i skolernes ferier, dvs. i ugerne 42, 51/52 og 7