Fredag d. 21. september indgik byrådet i Randers Kommune budgetforlig for budgettet 2013. – Styregruppen bag Træningshuset Etape 2 havde med spænding fulgt optakten til forhandlingerne hvor byrådet bl.a. skulle tage stilling til en ansøgning fra os. Vi havde søgt om dels et kontakt beløb på kr. 1 mio. og dels økonomisk hjælp til sikring af den fremtidige drift. Med stor glæde fik vi meddelelsen tidlig fredag morgen at byrådet har valgt at godkende vores ansøgning og dermed give os et stort spark i den rigtige retning! Vi tager det som en stort skulderklap til det store arbejde de mange frivillige i og omkring Træningshuset, Purhus Idrætsforening og hele Asferg skoledistrikt yder både sommer og vinter.

Hva’ så nu? – Styregruppen sætter nu turbo på processen der munder ud i et flot og spændende byggeri som skal fuldende mulighederne i Træningshuset og for alle de udendørs aktiviteter. Status lige nu er at byggeriet skal sagsbehandles i kommunen med henblik på en byggetilladelse. Men inden vi når så langt skal bygningens indretning finjusteres i samarbejde med de mange brugere af faciliteterne – det være sig f.eks. PIF Fodbold og PIF Gymnastik. Vi skal bl.a. sikre os indretningen af bygningens faciliteter og bygningens udstyr modsvarer de ønsker der måtte være fra brugerne.

 Økonomien – Vi er tæt på at få enderne til at nå sammen. Husstandsindsamlingen før sommerferien bidrager d.d. med kr. 340.000. Det er værd at bemærke at indsamlingen ikke afsluttes før 31. december og du har dermed stadig mulighed for at bidrage økonomisk til projektet hvis ikke vi fik fat i dig i indsamlingsweekenden. Vi har ligeledes et par aftaler der skal verificeres og nogle fonde som stadig venter på en ansøgning fra os. – Det lokale erhvervsliv har positivt fulgt med i vores proces og vi skal nu have aftalt hvordan de kan bidrage til projektet.

De frivillige – Vi kan med stor glæde konstatere at lysten til at deltage aktivt i projektet er meget stor. Vi har en lang liste med frivillige som vil give en hånd med når først byggeriet går i gang. Har du lyst til at deltage kan du melde dig på en mail til kh@skiold.com eller på 40 56 13 18.

 Tidsplan – Som før nævnt så går projektet nu ind i den næste fase hvor beslutningen om at gå i gang ligger 100% fast. Vi sætter lidt mere fart i arbejdet, men vi vil også bruge den kommende tid på at få tunet projektet så vi har et stærkt projekt med en solid økonomi før vi sætter spaden i jorden. Derfor er der heller ingen dato på første spadestik endnu – men vi forventer at gå i gang så snart vi er på plads med alle detaljer som forventelig vil være i løbet af vinteren.

 Har du spørgsmål eller kommentarer til projektet er du velkommen til at kontakte Kurt Henriksen på 40 56 13 18 eller kh@skiold.com.

 På vegne af Træningshuset Etape 2 – Styregruppen

 Kurt Henriksen