Om Sundhedshøjskolen

Sundhedshøjskolen er et sundhedsfremmende projekt i Randers Kommune. Projektet indebærer et samarbejde mellem Randers sundhedscenter og lokale idrætsforeninger omkring nye attraktive sundhedsfremmende tilbud i foreningerne. Purhus Idrætsforening er med i dett

e samarbejde og har haft følgende hold: Træning for Rigtige Kvinder, Ryghold, Kvit og Fit (Rygestopkursus) ng Outdoor Bootcamp. 

Sundhedshøjskolen i Purhus Idrætsf

orening indebærer i foråret 2020:

  • Kvit og Fit

I løbet af foråret 2020 starter vi op med 

  • Aktive familier i det fri

Læs mere om projektet her: http://www.sundhedshøjskolen.dk