Som de fleste af jer måske godt ved, så har der gennem det seneste år har der været arbejdet med planerne om at opføre et Padel- og multianlæg i Asferg. Projektet er nu så langt at beslutningen om at sætte projektet i gang er taget og der arbejdes nu på at skaffe den nødvendige finansiering og lave den endelige projektering af anlægget.

Byggeriet bliver etableret i forbindelse med Træningshuset og skal således skabe rammer for nye tilbud til eksisterende og nye brugere og medlemmer i Purhus Idrætsforening.

Som altid, når Træningshuset og Purhus Idrætsforening skaber projekter, bliver der tænkt ud af boksen. Senest er dette blevet anerkendt ved den årlige sportsgalla i Randers Kommune hvor Purhus Idrætsforening fik Initiativprisen for det populære hold Jump4Fun. Det er et hold for børn i alderen 6-14 år der elsker at give den gas med bevægelse og leg i fokus. For Padel-anlæggets vedkommende giver kreativiteten sig udtryk i, at man ønsker at skabe et multifunktionelt anlæg der kan bruges til andet end Padel. Der dukker mange nye padel-anlæg op i hele landet og de fleste er 100 % målrettet mod Padel-sporten. I dette projekt bliver denne metode udfordret, således anlægget kan indgå som en del af Træningshusets eksisterede faciliteter og aktiviteter. De 2 Padel-baner og arealet mellem de 2 baner skal således kunne udnyttes til andre boldspil som f.eks. basket, volleyball, badminton, diverse fitness-aktiviteter samt være et legerum for både vuggestuen, børnehavens og skolens børn. Anlægget bygges sammen med de eksisterende bygninger mod syd. Udover Padel-anlægget bliver der samtidig skabt bedre muligheder for opbevaring af de mange redskaber som Træningshuset råder over.

Padel kommer til at indgå i Purhus Idrætsforening som endnu et aktivitetstilbud og vil dermed styrke idrætsforeningen der satser på at have plads til alle, med aktiviteter for alle, uanset alder.

Der er et samlet budget for hele projektet på kr. 3,3 mio. I det sidste halve år har Træningshuset og Purhus Idrætsforening arbejdet hårdt på at skaffe midler bl.a. via fonde og forskellige offentlige støttemuligheder. Sammen med planer om en stor grad af frivilligt arbejde og en del egenfinansiering, har man på nuværende tidspunkt allerede sikret sig ca. halvdelen af det nødvendige beløb. I de kommende uger vil erhvervsdrivende i lokalområdet få besøg af repræsentanter fra Purhus Idrætsforening og Træningshuset, med henblik på at tilbyde muligheden for at støtte projektet med et sponsorat eller lignende. Det er håbet, at projektet bliver modtaget med samme store opbakning, som mange tidligere projekter i Asferg og Gassum er blevet mødt med.