Vi gjorde det sidste år og nu gør vi det igen! Siden skolestart 2014 har Asferg Skole samarbejdet med Purhus IF omkring en p-fagsordning. Den nye folkeskolereform, som kom i år 2014, lagde op til et større samarbejde mellem folkeskolen og de lokale idrætsforeninger. Denne opfordring tog Purhus IF og Asferg skole bogstaveligt, og der blev udtænkt en p-fagsordning, som både kom skolen og foreningen til gode.

Samme hovedfokus
Både foreningen og skolen ville gerne igennem p-fagsordningen få flere børn og unge til at være fysisk aktive både i og udenfor skoletiden. Derfor faldt projektet på, at eleverne i skoletiden bliver præsenteret for, hvad foreningslivet kun byde på. P-fagsordningen involverer 4.-6. klasse, og det blev fastlagt, at en repræsentant fra Purhus IF skulle stå for undervisningen i samarbejde med skolen. Eleverne bliver igennem deres skolegang præsenteret for mange forskellige sportsgrene, men springgymnastik var ikke en af dem, pga. lærernes færdigheder.  Derfor blev hovedfokusset i p-fagsordningen i første omgang springgymnastik, med fokus på motorik og på at udfordre eleverne.

Hele oplevelsen skal med
Når man går til gymnastik i foreningslivet, er der hvert år en meget vigtig begivenhed – den årlige forårsopvisning. Til denne fremviser alle medlemmerne på gymnastikholdene, hvad de har lært den forgangne sæson. Denne oplevelse er ligeledes vigtig for skoleleverne, og de er derfor hvert år blevet inviteret til denne begivenhed. Alle eleverne fra 4.-6. klasse, som er med i p-fagsordningen, vælger selv om de vil deltage på et skolehold til opvisningen. De elever som ønsker at deltage samles på et skolehold på tværs af klasserne, som i fire idrætstimer op til opvisningen, sammen øver et fælles opvisningsprogram. Opvisningen ligger i år den 19. marts k. 13.00 i Purhus Hallen, og træningen op til er gået i gang. Opvisningsprogrammet sammensættes sammen med eleverne, således de får lov til at fremvise de færdigheder de ønsker.

billede 3

Projektet har udviklet sig undervejs
Siden p-fagsordningens start i skoleåret 2014/2015 har projektet udvidet sig. Fra først at have fokus kun på springgymnastikken, er der nu ligeledes indlagt præsentation af de forskellige redskaber og faciliteter i træningshuset. En præsentation som både udvider elevernes men også lærerens horisont til bl.a. fremtidige idrætstimer. I skoleåret 2015/2016 har eleverne bl.a. stiftet bekendtskab med spinningscykler og styrketræningsredskaber, som f.eks. håndvægte, gymsticks og pilates bolde. Præcist hvad fokusset bliver i skoleåret 2016/2017 er ikke fastlagt endnu, men det er fastlagt at projektet kører videre.