For ca. 3 uger siden tog en lille gruppe fra Træningshuset og PIF initiativ til at indstille Henrik Vangsted til Årets Energibundt
Se mere info om prisen her: http://www.dif.dk/da/Nyt/DIF-nyheder/2016/November/20161110_energibundt.

Prisen Årets Energibundt bliver uddelt  ved DR’s store sportsgalla 7. januar 2017. 
I dag blev det så offentliggjort at Henrik er blevet blandet 3 nominerede til prisen, ud af 357 indstillede kandidater fra hele landet. 

Stort tillykke til Henrik!

Nedenfor kan indstillingen læses: 

Bidrag til sammenholdet:
Om det er gymnastik, fodbold eller andre aktiviteter eller projekter i lokalsamfundet, lægger Henrik altid en masse energi i at skabe fællesskab og forståelse for foreningsånden og frivillighed. Henriks energi smitter og har bl.a. betydet at mange af de børn han gennem årene har trænet, i dag selv fungerer som instruktører. Dette er i sig selv en kæmpe bedrift, idet alle idrætsforeninger kender udfordringen med at fastholde de unge i foreningsmiljøet.
Henrik er initiativrig og ser løsninger frem for begrænsninger, han er vedholdende og lader ikke egne eller andres ideer dø hen indtil alle muligheder er afprøvet. Henrik er et fyrtårn der altid går forrest og tager det store slæb. Han er ordensmenneske og udpræget organisator – tingene skal være snorlige!
Børn og unge som igennem tiden har haft Henrik som instruktør siger bl.a.: Han er god til at motivere og til at skabe udvikling fra det udgangspunkt vi har. Han stiller krav men er også hurtig med roser når tingene går godt.
Henriks filosofi er at selv om man går til f.eks. gymnastik i fritiden – så skal man udvikle sig. På denne måde bliver det ved med at være sjovt.

Normineret fordi:
Henrik Vangsted er et energibundt ud over alle grænser og man kan nemt få den tanke at begrebet ildsjæl er startet her! – Henrik har gennem mange år arbejdet intensivt og energisk på at fastholde og udvikle gode idrætstilbud i vores lille landsbysamfund nord for Randers. Henrik kom til egnen som tilflytter i starten af 90’erne – ung og fuld af energi. Den lokale idrætsforening PIF havde en lille gymnastikafdeling og dette var ikke nok for Henrik. Så i 1994 kom han på banen og udbød forskellige gymnastikhold og hurtigt greb det om sig. Skolens gymnastiksal blev hurtig en begrænsende faktor og i 1999 tog Henrik initiativ til arbejdet med at bygge større faciliteter i den lille landsby Asferg. Et arbejde som skulle vise sig at tage mange år med lange og hårde sværdslag med bl.a. kommune samt et stort arbejde for at skaffe penge til projektet. I 2006 kunne vi indvie Træningshuset i Asferg. Træningshuset blev i 2014 udvidet med flotte faciliteter til idrætsforeningen og hele lokalbefolkningen – som kronen på værket på alt det Henrik som inspirator, katalysator og indpisker har stået for gennem mange år
Henrik har sideløbende gennem årene fungeret som instruktør og mentor på mange gymnastikhold. Han har ligeledes i en periode været tovholder for et fodboldhold med gode resultater til følge.
Vi bor i et lille lokalsamfund hvor skole, købmand, idrætsforening og områdets øvrige foreningsliv er tæt forbundne og hvor den ene er afhængig af den anden. Henrik kaster ofte sin energi i diverse projekter og udfordringer – også selv om det ligger uden for hans normale virke i idrætsforeningen og Træningshuset.
Havde Henrik været skoledreng i dag havde han med største sandsynlighed fået tilknyttet flere diagnoser med diverse bogstavskombinationer!