Etape 2

Projektet:

Det er målet af udvide det nuværende Træningshuset i Asferg fysisk med yderligere faciliteter. Bl.a. med nye omklædnings- og toiletfaciliteter.
Styregruppen har et stort ønske om at inddrage alle lokale foreninger og instutioner samt nuværende og evt. kommende brugere af Træningshuset i processen.
Træningshuset i Asferg er en selvejende institution med tætte bånd til Purhus Idrætsforening som er den største bruger af Træningshuset.
Træningshuset ser Asferg Skoledistrikt som sit naturlige opland.

Styregruppen:

Purhus Idrætsforening har nedsat en styregruppe bestående af frivillige fra lokalområdet. Styregruppen er lokomotiv i processen fra de første ideer til et forhåbentligt færdigt resultat i form af nogle større og bedre fysiske rammer.

Styregruppens medlemmer:

Henrik Vangsted – 86478182
Jens Larsen – 86478116
Kurt Henriksen – 86478020
Lars Jespersen – 86443623
Ole Lynge – 86478421

 

↑ tilbage til album

Etape 2 foto album
  • Fodbold