Nyt frikvartersprojekt på Asferg Skole i samarbejde med Purhus Idræstsforening

Frikvartersprojektet er for de unge i 5. – 6. Klasse, hvor fundamentet for projektet går på at børene skal finde deres bedste måde at lade op på.

Frikvarterer er til for at børnene kan lade op til næste lektion, og få ro i hovedet. Nogle har ganske enkelt brug for lidt ro, hvor andre har brug for at løbe noget energien af og ryste alt det skolerelateret ud af hovedet.

Projekt går derfor ud på at præsentere forskellige samt nye måder at lade op på, til børnene i 5. – 6. Klasse, så børnene selv kan lære hvad de har brug for. Det er frivilligt for børnene, hvorvidt de vil komme, da det er deres pause, til at gøre hvad de har lyst til og brug for. De skal selv lære at mærke efter hvad de har bedst af og smag for, vi præsentere dem blot for nye og alternative muligheder.

Programmet blev afprøvet mandag og tirsdag i ugerne 24 og 25, hvor det forventes at projektet kommer helt op at kører, efter skolens sommerferie. Programmet kørte således at der var ”Ro på” mandag og ”Fart på” tirsdag.

”Ro på” er med inspiration fra yoga, med udstræknings øvelser, og generelt afstressende øvelser. ”Ro på” giver derved eleverne ro til hovedet og i kroppen, og giver dem et afslappende pusterum imellem alt larm og læring.

”Fart på” er tænkt til at få brugt alt den overskydende energi børnene måtte sidde inde med. Det handler om at de f.eks. skal løbe igennem forhindringsbaner, spille og lege med højt energiniveau, så de er klar til at sidde stille og lærer på ny.

Tirsdag i uge 25 blev projektet afsluttet hvor børn fra både Asferg- og Fårup skole, kom og oplevede ”Fart på”. De to skoler afholdte den årlige idrætsdag, på Asferg skole, og som noget nyt, skulle de alle fordi træningshus til ”Fart På”. Klasserne kom skiftevis blandet mellem Fårup og Asferg, og konkurrerede på tid, gennem en forhindringsbane.