Purhus Idrætsforening skød i september en udviklingsrejse i gang i samarbejde med en konsulent fra DGI Østjylland. Foreningen tilmeldte sig DM i foreningsudvikling i september og herefter startede en idegenerering, som skulle fastlægge hvor kræfterne skulle placeres i den kommende udviklingsproces. Nu har arbejdsgruppen for DM i foreningsudvikling samlet alle de mange gode ideer og meninger til en fælles målsætning for foreningen, en målsætning som ikke kun strækker sig til september 2016, hvor Purhus IFs deltagelse for DM i foreningsudvikling slutter, men en målsætning som strækker sig helt frem til 2020.

Som en del af målsætningen til DM i foreningsudvikling skulle foreningen beskrive drømmescenariet for år 2020. Dette var hvad foreningen fastlagde:
I år 2020 er Purhus IF en forening som rummer aktiviteter hele året rundt alle ugens 7 dage for alle målgrupper i lokalbefolkningen ud fra deres efterspørgsel. Aktiviteterne er godt besøgt og i husene i Gassum og Asferg findes der ingen ventetid. Alle som kommer i husene er aktive enten organiseret eller uorganiseret. Foreningen tænker aktiviteter på tværs af sportsgrene, fleksible tilbud og der afprøves hele tiden nye aktiviteter ift. hvad der er ”HOT”. Ingen aktiviteter er låst fast, men alle er hele tiden i udvikling. Purhus IF tager ansvar og går forrest for udvikling af hele lokalområdet. Lokalområdet har i år 2020 en tydelig organisering og struktur som gør det naturligt for borgerne at bidrage frivilligt med det de kan. Sammen med de øvrige foreninger i området er der lavet en fælles vision som alle arbejder henimod”.

Målsætning og milepæle for 2016
Arbejdsgruppen for DM i foreningsudvikling har valgt at første skridt på vejen mod drømmescenariet er etablering af øvrige arbejdsgrupper, som har til opgave at understøtte de eksisterende udvalg. Disse arbejdsgrupper kan på sigt blive til udvalg og i første omgang etableres følgende:

  • Kommunikationsudvalg
  • Frivillighedsudvalg
  • Messeudvalg
  • Aktivitetsudvalg

Arbejdsgruppernes præcise opgaver skal de frivillige i arbejdsgrupperne selv være med til at definere, men arbejdsgruppen for DM i foreningsudvikling har udtænkt følgende foreløbige opgaver:

Kommunikationsudvalget har til opgave at fastsætte en kommunikationsstrategi både eksternt og internt i foreningen, samt videre førere den i foreningen. Frivillighedsudvalget har til opgave at skabe en frivillighedspolitik for foreningen, med fokus på bl.a. pleje af de frivillige, samt rekruttering af de frivillige, samt lavet et frivillighedskartotek. Messeudvalget har til opgave at lave en strategi for afholdelse af messer. Aktivitetsudvalget skal være med til at udvikle nye og eksisterende aktiviteter på baggrund af en borgerundersøgelse, som de ligeledes skal udtænke.

Vil du give en hånd til udviklingen?
Synes du overstående emne lyder spændende og er det noget du har lyst til at bidrage til? Kontakt endelig Udviklingskoordinator Nikoline Elling på telefon 25 62 22 60 for mere information eller hvis du har spørgsmål.