Har du lyst til at være mere engageret i frivilligt arbejde?

Og brænder du får motions/fitnesshold for voksne?

Og kunne du tænke dig at du kunne være med til at bestemme hvordan PIFs fremtidige voksenhold skulle se ud? 

 

Purhus Idrætsforeningen søger medlemmer, som har lyst til at hjælpe med at sikre at foreningens voksenholdstilbud fungerer på bedste vis. Derfor ønsker foreningen at oprette en arbejdsgruppe med Udviklingskoordinator Nikoline Elling i spidsen.

Arbejdsgruppe for PIF Voksehold

Hvorfor:          
Arbejdsgruppen for PIF Voksenhold oprettes for at varetage samt udvikle motionstilbud til voksne i regi af Purhus Idrætsforening i Træningshuset Asferg og Gassum kultur og aktivitetshus.  

Hvem:             
Arbejdsgruppen skal bestå af 3 personer foruden Udviklingskoordinator Nikoline Elling. Personerne i arbejdsgruppen kan være bruger af voksenholdene, instruktører eller andre interesserede.

Hvad:              
Arbejdsgruppen er en samlet undergruppe til fitness- og gymnastikudvalget, som har til opgave at tage sig af voksenholdstilbuddene i foreningen, for at lette opgaven hos de øvrige udvalg.

Hvornår/Hvor ofte:         
Arbejdsgruppen skal foruden et opstartsmøde forvente at have 4 årlige møder, samt 2 små møder med instruktørerne fra voksenholdene. Derudover vil der løbende kører sparring via mails ift. mindre opgaver.

Arbejdsopgaver
Alle medlemmer i Arbejdsgruppen er ikke nødvendigvis ansvarlig for alle arbejdsopgaver. Når gruppen er dannet fordeles arbejdsopgaverne i mellem medlemmerne i gruppen ud fra lyst og kompetencer. 

Udvikle voksenholdstilbuddene i Purhus Idrætsforeningen ud fra brugernes efterspørgsel samt mulige instruktører. Planlægge sæsonprogrammet med instruktørerne og gymnastikudvalget, ift. hvornår de forskellige voksenhold skal ligge på ugen samt tidspunkt. 

Sikre at instruktørerne til voksenholdene trives ved bl.a. at udvikle politikker for instruktørpleje samt udførelsen her af. (Instruktørpleje kan indebære følgende emner: tøj, kurser, godtgørelse, tilstrækkeligt træningsudstyr til rådighed, holdrunde, forplejning samt netværk/hygge instruktørerne i mellem).

Markedsfører voksenholdene i samarbejde med Fitness- og gymnastikudvalget. Sikre tilmeldingssystemet at tilmeldingssystemet er op to date, både ift. online booking og tilmelding til det enkelte hold.

Udvikle organiseringen af voksenholdene på foreningens hjemmeside, med udgangspunkt i at gøre det så nemt for brugerne som muligt.

Kunne du være intersseret? Eller har du spørgsmål? 
Kontakt da Udviklingskoordinator Nikoline Elling via mail nikolineelling@hotmail.com, eller telefon 30 20 46 21.