Vi har efter sæsonafslutning 2015 takket af med vores hidtidige cheftræner René Justesen, der efter eget ønske har valgt at stoppe af personlige årsager.

Dette er selvfølgelig sket i en god ånd, og vi vil gerne benytte denne lejlighed til at takke for et godt samarbejde i en tid med mange udfordringer.

Af udfordringer kan nævnes; integrering af ca. 15-18 ungdomsspillere i seniorgruppen, ændring i træningsstrukturen med to trænere grundet et positivt fremmøde og et helt nyt hold startet op i serie 6. Positive udfordringer, som har krævet meget på og ikke mindst uden for banen, hvor René sammen med de andre ledere har udført et rigtig godt arbejde. Derudover ledte René PIFs 1. hold til den kun anden sæson i serie 2 i historien.

For sæson 2016 har vi valgt at fokus endnu mere skal være på PIFs værdier, og vores nye trænerteam, er derfor “rekrutteret” internt, da vi i sæson 2016 har ansat Alex Hansen, som vil indgå i trænerteamet sammen med Karsten Klit og Kim Bjarnskov som begge fortsætter.

Karsten og Alex vil have hovedansvaret for træning, samt serie 5(1) og serie 3 til kamp. Kim vil være kampansvarlig for serie 5(2). Vi har ligeledes arbejdet på at forlænge samarbejdet med vores holdledere og imens Nicolai Klit har meldt sig klar under fanerne, håber vi at Mogens Madsen også vil være klar til at fortsætte. Vi kunne desuden godt tænke os at tilføje flere holdledere til seniorgruppen, for at “lette”/dele byrden og give en større grad af frihed til at melde fra til kampe.

Ift. værdierne er vi sikre på at de tre vil sørge for at arbejdshandskerne fortsat er på, at holdånden styrkes og at fokus er på truppen som helhed.

Nytårsappel finder sted lørdag d. 30/1 Kl. 13.00 omklædt på Asferg Arena. Nye og gamle spillere er meget velkommen. PIF er vært for en forfriskning efterfølgende.

Det er vigtigt at alle spillere kommer ud af busken, så snart vi er i gang, da vi dels allerede fra første træningsuge har kunstgræs til rådighed 2 gange og dels af holdhensyn, så vi ved hvor vi står med antal – sidste punkt er vigtigt set i forhold til om vi kan klare at have 2 serie 5 hold, eller skal gå efter et serie 5 og et serie 6, med de åbenlyse fordele det giver ved brug af spillere.

Sidst men ikke mindst, mangler vi en kampfordeler for seniorhold og Old Boys! Dette er en virkelig vigtig tjans at få besat. Det tager ca. 4-5 timer pr. halvår, der er altid god svartid, således man ikke skal holde øje hver dag og kan klares via e-mail og kluboffice hjemmeside. Alt information ligger klar, så en ny kampfordeler starter på ingen måde på bar bund.

Godt nytår!