Kære alle

Året 2012 har endnu engang budt på mange gode oplevelser for alle der færdes i eller omkring Purhus IF. Foreningen er i stadig udvikling og forandring inden for de forskellige idrætter – og samtidig arbejdes der på at udbygge de fysiske rammer for alle vore idrætter.

Inden for foreningens idrætsgrene har der igen i år været stor aktivitet og søgningen til foreningens tilbud har været utrolig flot – vi oplever at der kommer flere aktive unge i vore afdelinger. Foreningen er utrolig stolt over at kunne tiltrække nye medlemmer fra den nordlige del af Randers – specielt inden for gymnastik i Træningshuset. Det udvidede samarbejde med FSI omkring ungdomsfodbold har været en god oplevelse. At se de muligheder som dette giver og den positive ånd som det er grebet med tegner godt. Med indvielsen af Gassum Kultur- og Forsamlingshus har PIF fået mulighed for at tilbyde flere idrætter – motion maskiner, Floorball, indendørs petanque.

Jeg vil gerne benytte denne nytårs hilsen til at informere om at PIF skal opsætte/nedtage messe i Århus d. 7. og 10. feb., så reserver allerede nu tiden til at hjælpe – det er en vital indtægt for foreningen. Fredag d. 22. feb. afholdes der generalforsamling i Træningshuset i Asferg, hvor der startes med fælles spisning kl. 18 og der vil efter spisningen være sjov for børnene i klubhuset under generalforsamlingen. Der skal lyde en stor opfordring til alle forældre til at møde op og høre omkring årets gang i foreningen, afdelingerne og høre om byggeriet Træningshuset Etape 2.

Når man kæmper – selv om det er hårdt og føles op ad bakke – er det vigtigt hele tiden at have troen på at en sejr er lige om hjørnet. Sådan er det i mange sportsgrene og i det at være frivillig i foreningsarbejdet. Derfor vil jeg gerne ønske os alle i foreningen tillykke med, at vi nu snart kan sætte spaden i jorden og komme i gang med Træningshuset Etape 2.

En stor tak vil jeg gerne rette til alle de frivillige trænere , ledere, hjælpere, messe arbejdere – og alle jer, som yder en masse ”usynlige” opgaver. I yder alle en kæmpe indsats og bruger jeres fritid på at få alle ender til at nå sammen i foreningen – 1000 tak for det !

Til alle jer som er aktive eller er forældre til aktive, vil jeg gerne takke for jeres engagement i foreningen. Jeg ser frem til, at I også fremover vil være aktive i Purhus IF.

Godt Nytår

Jens G. Larsen

Formand

Purhus IF