Generalforsamling – formandens beretning for 2013

Formandens beretning  – Purhus IF – generalforsamling d. 28. feb. 2014

 

Selv om vi nu skriver 2014 skal vi det næste lille stykke tid se tilbage på året der er gået – 2013.

Purhus IF har det generelt godt – foreningen har en sund økonomi som Hans vil fremlægge senere – men foreningen er også vældig sårbar.

Der har været en god opbakning til at hjælpe med messerne – dog kneb det lidt i efteråret ! Det blev dog ændret, så der her for 3 uger siden blev sat rekord i hjælpere – der var 25 torsdag fra morgenstunden og 65 søndag aften – super god oplevelse ! – det kommer jeg tilbage til senere

Med fantastisk gode penge fra messerne kommer vi ud af regnskabet med et stort plus i 2013 – i 2012 var resultatet 0 kr., så set over de sidste to år med en messe indtægt på 170.000 kr. og et resultat på ca. 60.000 i regnskaberne  ville PIF komme ud med et dundrende underskud på 110.000 kr.

Så PIF er pt. nød til at holde godt fast i messerne, men jeg vil foreslå, at vi kigger på andre muligheder fremadrettet for at mindste risikoen, hvis messerne pludselig falder væk.

Der har gennem året været mere fokus på økonomien fra bestyrelsen side – dels har det været vigtigt, at få sikret at alle som dyrker idræt også betaler for det – og dels har det været vigtigt at få messerne i hus. Umiddelbart vil mange jo nok synes at det er det naturligste i verden, men det kræver at der er et bagland som holder i tovet og får fulgt op på at tingene er som de bør være. Udvalgene har været rigtig gode til denne opfølgning – tak for det – og fortsæt det gode arbejde!

Vi har i PIF rigtig godt styr på organiseringen i afdelingerne. Der bruges mange kræfter på at planlægge sæsonerne og sikre at der er styr på det sportslige i foreningen – jeg vil gerne takke for den store indsats som alle i afdelingerne ligger i at få det hele til at gå op i en højere enhed.

 

Højdepunkter fra året

Året startede med første spadestik på Træningshuset Etape 2. Efter mange års arbejde og 7 forskellige tegningssæt og projekter kunne der tages første spadestik 1. februar 2013. For Purhus IF kommer det til at ændre en del – det gamle klubhus forsvinder og vi kommer til at have til huse i Træningshuset. Etape 2 skulle gerne efter planen være færdig til indvielse d. 29. marts, hvor ALLE er opfordret til at komme til fest. Opgaven har været stor og økonomien har hele tiden været vægtet højt og styret stramt, hvilket også gør at vi kommer godt i mål.

 

På den sportslige front vil jeg gerne fremhæve Purhus IF forårsopvisning i Purhus Hallen i d. 16. marts 2013. Purhus IF har  rigtig mange god gymnaster og vi ser nu for alvor, hvordan specielt et hold rykker vildt. Det har været en tradition i mange år, at man inviterede et efterskolehold, men med Luftens Helte fra Purhus IF er der mange af disse hold, som skal står ganske tidligt op for bare at kunne følge med. Forårsopvisningen er vel nok den største begivenhed i Purhus IF – både hvad angår tilskuere og udøvere – alt i alt var vi vel ca. 450 mennesker samlet til opvisning, som er afslutningen på vintersæsonen – rigtig godt gået!

Jeg vil anbefale alle jer som endnu ikke har oplevet stemningen og set flot gymnastik, om at tage turen til Purhus Hallen d. 22. marts – om ca. tre uger – det er en kæmpe oplevelse som organisationen har arbejdet længe med.

 

Ungdomsfodboldturen til Gistrup var igen i år en fantastiks oplevelse for både spilere, trænere, ledere og forældre. Jeg havde selv fornøjelsen af at være sammen med en god folk unge drenge og piger. Oplevelsen af at sove sammen med nogle unge drenge giver en kæmpe associationer til en svunden tid, hvor man selv var ung fodboldspiller og ligesom var vant til det at ligge på luftmadras, bruge de samme sure fodboldstrømper to eller tre kampe i træk. Jeg havde faktisk helt glemt – eller måske fortrængt, hvordan en ung mand kan komme til at lugte af noget det måske minder mest af gammel gnu. Men det er jo faktisk det som er med til, at det hele bare er meget mere intens og krydrer det hele til at blive en fantastisk oplevelse for alle.

Vore fodbold seniorer klarede sig rigtig godt i foråret og sikrede sig oprykning til serie 2. Seniorafdelingen har gennem sæsonen arbejdet med at få styr på kontingentindbetalingerne, hvilket også er lykkedes som det senere ses ud af regnskabet. Seniortræner Michael Hoberg takkede af efter godt 3 gode år i PIF – godt nok med en nedrykning  tilbage til serie 3 – på trods af det jeg vil takke ham for den indsats han har ydet både som træner og sparingspartner i mange sammenhænge.

Leif Rasmussen har gennem nogle år bedt om at blive afløst på posten som kampfordeler – og her har Allan Sønderstrup taget over for senior afdelingen – Leif har dog været back up gennem sæsonen.

Leif har gennem rigtig mange år været en stor del af PIF og vi skal være taknemmelige for det arbejde han har udført gennem årene.

 

Fodboldskolen var igen i 2013 en god oplevelse for alle. Der er skiftet ud i organisationen, men det er bestemt ikke uerfarne folk som har taget over. Med Mikkel Klit som skoleleder ser jeg frem til, at vi kan udvikle fodboldskolen – man kunne jo overveje om vi selv skal til at afholde den frem for i dag i DGI regi.

 

Den store fodbold årgang i PIF – PFU er U15-U17 som alle tog turen til Vildbjerg for at spille fodboldstævne sidst i sommerferien. Super godt at se at de stadigvæk synes det er dejligt at spille fodbold i foreningen selvom de nu begynder at spredes på forskellige uddannelser.

 

Ud over de to store idrætsgrene er det en fornøjelse, at de at der er kommet flere unge til i bordtennis. Her er der også tilgang af piger, hvilket vi nok kunne udbygge, da dette spil kræver hurtighed, men ikke at man skal løbe langt. Det tror jeg kunne tiltrække flere unge, hvis de blev gjort opmærksom på mulighederne i dette gode spil.

Badminton kører jævnt derudaf –  mest  som motionsbadminton. Vi har mulighed for at spille tre steder Spentrup, Asferg og her i Huset. Om der er basis for ungdomsbadminton i større stil ved jeg ikke – men faciliteterne står klar til det.

 

Petanquespillerne er nu blevet registreret som medlemmer i databasen og info til Randers Kommune. Det er dejligt at se at den aktivitet der er på banerne hele sommeren. Ud over at spille om sommeren spilles der også indendørs petanque her i Huset.

 

Floorball spilles også her i Huset – og der er godt gang i den. Måske vi med tiden kunne fange flere unge på den bølge – det ville være alle tiders.

 

Fitness i Gassum kører nu stabilt – der er en del som bruger redskaberne og de passer godt ind i faciliteten. Jeg ser frem til at der også kommer gang i fitness i Træningshuset – det giver flere forældre mulighed for at dyrke fitness imens børnene også dyrker deres idræt.

 

Generelt mange unge trænere / ledere i foreningen.

Der bliver snakket meget om at de unge ikke gider noget som helst – de vil bare nyde. Det kan der være meget rigtigt i – specielt det, at de vil nyde. Men nydelsen her i Purhus IF er, at man som ung træner, leder, instruktør eller hjælpeinstruktør nyder at have med frivilligt arbejde at gøre. De nyder det fællesskab der er blandt andre unge, de nyder det at få ansvar, de nyder den respekt der bliver dem givet i foreningen, fordi de tager et ansvar. Alle disse unge nydere har vi i alt 43 stykker af – og vi sætter umådelig meget pris på dem.

 

Messeholdet

Vi har nu gennem en del år arbejdet med at stille messer op og pille dem ned igen. Mange af de mennesker som er med fra morgenstunden – og som tager det store slæb hele torsdag med opsætningen, er for en stor dels vedkommende oppe i årene – uden at fornærme nogen. Det er en fornøjelse at være med og opleve denne gode stemning og det herlige samvær det er på disse dage. Jeg ser frem til at vi til efteråret skal samle endnu en stor flok – vi er allerede blevet spurgt om vi kan klare en lidt større messe – og den opgave mener jeg vi er klar til. Vi er utrolig glade for al den hjælp der er til messerne og vi ser frem til at det kan fortsætte lang tid endnu og at vi får endnu flere med !

 

Gassum

Her i Gassum Kultur- og Aktivitetshus, hvor vi for alvor har fået gang i aktiviteterne. Der er fine lyse forhold til bordtennisafdelingen, Step og stram op, floorball, badminton, fitness og det nyeste skud på stammen er indendørs petanque. Jeg vil gerne på PIF vegne takke for det gode samarbejde og den fælles forståelse der er for at løse de udfordringer som har været gennem året. Stor tak for den indsats der er gjort for at koble låsesystemet i Huset sammen med klubhuset. Vi må være tæt på at projektet er lykkedes.

 

Asferg

Træningshuset Etape 2 tog første spadestik for 13 måneder siden. Om en måned er der indvielse på et fantastisk projekt. Med Etape 2 fuldendes Træningshuset og de krav som blev stillet af Lokale- og Anlægsfonden er nu opfyldt. Det har været en lang rejse – tro det eller lad være, men det er godt 7 år siden vi indviede Træningshuset i efteråret 2006. Der er brugt mange kræfter på, hvordan der kunne bygges sammen med klubhus – i alt ligger der 7 tegningssæt og en masse arbejde inden vi til sidst fik Randers Kommune med på banen.

 

Byggeriet har fyldt meget på dagsordenen i 2013, men det var også forventet. Alligevel har det hele året være et fokuspunkt, at det ikke skulle fylde for meget og at vores primære opgave – sporten ville blive sorteper. Jeg håber ikke der er nogen som føler sig sat til side – der er i hvert fald forsøgt efter bedste evne at veje arbejdsindsatsen lige.

Når det så er sagt er jeg nød til at tage hatten af for alle de frivillige, som har ydet en ufattelig stor indsats. Jeg vil og kan ikke nævne nogen frivillige frem for andre i den arbejdende styrke. Dog er jeg nød til at fremhæve styregruppen, som har arbejdet hårdt på dette projekt gennem de sidste 3 år og på ukuelig vis altid har fundet en positiv vinkel på de problemstillinger der er fremkommet i processen. Gruppen har til tider haft udfordringer på det mentale plan, som kun få kan sætte sig ind i –  de har sat sig selv under et kæmpe pres for at bygge et fremtidssikret projekt til en pris, som har været udfordret hele vejen gennem projektet. Fra idrætsforeningsside kan vi kun være utrolig stolte af det de har gennemført  – og vi frem til at tage det i brug.

 

Samarbejdet med Randers Kommune er under forandring:

Jeg har tidligere været af den holdning, at vi som forening ikke skulle blande os i politik, men jeg må dog erkende, at det har forandret sig. PIF er nu medlem af SIKR og vi forventer at vi derigennem kan sikre at vi bliver hørt via det fælles talerør.

Kommunen fattes penge og der bliver kigget i alle retninger for at spare penge. Jeg vil dog våge den påstand, at vi i samarbejde kunne optimere lidt mere og derved strække kronen lidt længere – f.eks. har vi altid selv sat net i målene, men det er ensrettet og det er nu meningen, at anlægsgartner Torben Jensen skal klare opgaven – efter planen. Jeg ville foretrække, at vi kunne få et par ekstra net og så selv sætte dem i som vi plejer.

Tilskudssystemet som vi har arbejdet med i 3-4 år rulles tilbage – ikke til fordel for de frivillige og den administration som følger med. Man – synes jeg – går i meget små sko – bl.a. skal alle registrerer alle elektriske apparater,  køleskabe, komfur mm., da strømmen til dem nu ikke længere er tilskudsberettiget. Måske fylder det meget i det store billede, men jeg tror ikke det er her man finder de store besparelser. Samtidig er det heller ikke særlig motiverende for frivillige, men lad os nu se om ikke det kommer en opblødning.

Jeg har netop i denne måned afsluttet en sag med Randers Kommune omkring belysning på p-pladsen her i Gassum. I tidernes morgen blev lyset opsat fordi skolebørnene skulle opsamles her. I november blev lyset uden varsel koblet af gadebelysningen og gemme de sidste 3 måneder har man slås om hvilken kommunal forvaltning der skal betale for strømmen – PIF ville i hvert tilfælde ikke. Enden blev efter et møde på kommune, at der nu opsættes en bimåler og strømmen og vedligehold af de 5 lysmaster betales af Randers Kommune.

Der er de senere år kommet flere kommunale udfordringer end vi tidligere har oplevet. Dette gør, at der fremadrettet skal være mere ledelsesmæssigt fokus på samarbejdet med Randers Kommune – hvilket bestyrelsen bør være opmærksom på.

 

Afrunding

Alt i alt synes jeg det har været et spændende og godt 2013 for Purhus IF – vi er en af de foreninger i Randers Kommune som har de bedste faciliteter. Vi har alle arbejdet benhårdt for at de står der i dag – og nu skal vi arbejde ligeså hårdt for at få så mange aktiviteter ind i dem til gavn for så mange som muligt.

Jeg gerne rette en stor tak til vores sponsorer og gode samarbejdspartnere.

Jeg vil også gerne takke PIFs bestyrelse, bestyrelsen i Gassum Kultur og Forsamlingshus, bestyrelsen i Træningshuset, Styregruppen Etape for samarbejdet i det forgangne år.

Til sidst en rigtig stor tak til alle udvalg og til alle jer frivillige som bakker op om idrætsforeningen på mange forskellige måder.

 

Jens Larsen

Formand Purhus IF

Nytårs hilsen fra Purhus Idrætsforening

Kære alle

Året 2012 har endnu engang budt på mange gode oplevelser for alle der færdes i eller omkring Purhus IF. Foreningen er i stadig udvikling og forandring inden for de forskellige idrætter – og samtidig arbejdes der på at udbygge de fysiske rammer for alle vore idrætter.

Inden for foreningens idrætsgrene har der igen i år været stor aktivitet og søgningen til foreningens tilbud har været utrolig flot – vi oplever at der kommer flere aktive unge i vore afdelinger. Foreningen er utrolig stolt over at kunne tiltrække nye medlemmer fra den nordlige del af Randers – specielt inden for gymnastik i Træningshuset. Det udvidede samarbejde med FSI omkring ungdomsfodbold har været en god oplevelse. At se de muligheder som dette giver og den positive ånd som det er grebet med tegner godt. Med indvielsen af Gassum Kultur- og Forsamlingshus har PIF fået mulighed for at tilbyde flere idrætter – motion maskiner, Floorball, indendørs petanque.

Jeg vil gerne benytte denne nytårs hilsen til at informere om at PIF skal opsætte/nedtage messe i Århus d. 7. og 10. feb., så reserver allerede nu tiden til at hjælpe – det er en vital indtægt for foreningen. Fredag d. 22. feb. afholdes der generalforsamling i Træningshuset i Asferg, hvor der startes med fælles spisning kl. 18 og der vil efter spisningen være sjov for børnene i klubhuset under generalforsamlingen. Der skal lyde en stor opfordring til alle forældre til at møde op og høre omkring årets gang i foreningen, afdelingerne og høre om byggeriet Træningshuset Etape 2.

Når man kæmper – selv om det er hårdt og føles op ad bakke – er det vigtigt hele tiden at have troen på at en sejr er lige om hjørnet. Sådan er det i mange sportsgrene og i det at være frivillig i foreningsarbejdet. Derfor vil jeg gerne ønske os alle i foreningen tillykke med, at vi nu snart kan sætte spaden i jorden og komme i gang med Træningshuset Etape 2.

En stor tak vil jeg gerne rette til alle de frivillige trænere , ledere, hjælpere, messe arbejdere – og alle jer, som yder en masse ”usynlige” opgaver. I yder alle en kæmpe indsats og bruger jeres fritid på at få alle ender til at nå sammen i foreningen – 1000 tak for det !

Til alle jer som er aktive eller er forældre til aktive, vil jeg gerne takke for jeres engagement i foreningen. Jeg ser frem til, at I også fremover vil være aktive i Purhus IF.

Godt Nytår

Jens G. Larsen

Formand

Purhus IF

PFU 05 Indefodbold – sæson 2012 / 13

Fredag d. 26. oktober starter indendørssæsonen i for de unge fodboldspillere.Vi ser frem til en god sæson i hallen.

Holdene er ikke tilmeldt turneringer, men det muligt at deltage i stævner efter nærmere aftale.

PFU05 – Indendørs fodbold – Purhus Hallen

       

Hold

Start

Slut

Trænere/Ansvalige

       

U8/U9 – Drenge

15.00

16.00

Jens Kristensen, Paw Kristensen og Rasmus Taasti
       

U6/U7 – Drenge

16.00

17.00

Simon Madsen og Rasmus Kappel
       

U10/U11 – Drenge

17.00

18.00

Anders Lund
       

U12/U13 – Drenge

18.00

19.00

Mads Hansen, Mathias Nilsen og Sebastian Vangsted
       

U14/U17 – Drenge

19.00

20.30

Efter nærmere aftale
       
Kontaktpersoner:      
Jens Taasti

50587310

   
Jan Madsen

23408155

   
Giv en hånd med i PIF – Hjælp til messe 1. og 4. november 2012

Giv en hånd med i PIF – Hjælp til messe 1. og 4. november 2012

Purhus IF har gennem de sidste år haft muligheden for at tjene mange penge til foreningen ved at opstille messestande i Ålborg og i Århus. Vi har allerede været i Århus i februar og vi har taget tjansen igen i Ålborg med opsætning d. 1. nov. og nedtagning den 4. nov. 2012.

Det foregår på den måde at de første tager afsted fra morgenstunden af. Man kommer så småt igang med opsætningen inden der er kaffe og rundstykker. I løbet af dagen kommer der flere frivillige PIF folk til at hjælpe efterhånden som man får fri fra arbejde. Frokosten er en af hovedpunkterne på dagen – der blive kræset godt for de frivillige. Midt på eftermiddagen er der arrangeret, at der kommer en hel folk unge fra skole – det første de falder over er de kager som frivillige har bagt !! Deres job på messen består bl.a. i at sætte elpærer i lamperne, opsætte dem og fastgøre ledningerne på standene.

Sidst på eftermiddagen siger vi tak til de frivillige som startede fra morgenstunden og goddag til dem som kommer dryppende når de har fri fra arbejde. Traditionen tro er der altid pizza til aften – specielt blandt de unge falder dette indslag i god jord.

Vi sikrer at der først på aftenen er folk til at køre de unge mennesker hjem, så de kan passe deres skole. Vi “gamle” bliver og får de sidste ting sat op og lagt de gulvtæpper der skal på. Normalt er vi færdige ved 21 tiden.

Nedtagning søndag foregår fra kl. ca 17:30 og her er der brug for alle aldre. De unge skruer pærer ud af lamperne og de voksne tager standene ned og pakker tingene sammen. Både opsætning og nedtagning foregår i hold på 3-4 personer og alle holder et tempo som helbredet holder til. Aftensmaden søndag er pizza. Det er utrolig hyggeligt når 30-35 frivillige – hvor ikke alle nødvendigvis kender kender hinanden, nu mødes på tværs af foreningen om et fælles projekt til gavn for alle i foreningen.Normalt er vi færdige ved 21-21:30 tiden og kan drage hjem med en følelse af at vi har bidraget til fællesskabet i Purhus Idrætsforning og via det bidrag vi har givet i form af arbejde. Bidraget – som på en tilsvarende messe i november 2011 gav foreningskasse kr. 48.000!! –  gør at vi blandt andet kan holde kontingenterne på et acceptabelt niveau og har mulighed for at tilbyde vore frivillige instruktører, trænere og ledere nutidige redskaber og hjælpemidler i udøvelsen af deres sportsgren.

Med denne lille introduktion ser jeg frem til at du vil reservere dagene til at hjælpe foreningen – tilmelding kan ske på mail jgl@dlf.dk

Se mere praktisk info i denne fil: Messe November 2012 – Invitation til at hjælpe

Med sportslig hilsen

Jens G. Larsen

Formand PIF

 

 

Fodboldtur til Gistrup 2012

Fodboldtur til Gistrup 2012

Forud for turen til Gistrup 2012 er der endnu engang gået mange forberedelses timer – både fra trænere, ledere og spillere.

Udfordringen med at kunne tilbyde så mange som muligt på deres niveau var en svær kabale at få til at gå op. Der er udvist stor kreativitet fra ledernes side, som fik løst udfordringerne på bedste måde – og mange tak for det.

Der var allerede ved afgang fra Fårup og Asferg en stor grad af spænding hos alle spillere – for nogle var det første gang man skulle af sted uden sine forældre i flere dage og for andre var det spændingen om hvordan det nu ville gå rent sportsligt.

Dette år var indkvarteringen af hele PFU05 gruppen på det gamle rådhus ikke langt fra baneanlægget. Fordelingen af ”unge” og ”gamle” spillere er med til at øge det sociale aspekt på turen, hvilket har en stor vægt på turen.

Med øsende regnvejr den første aften og udsigten til regn torsdag hverken kan eller skal ødelægge humøret for spillere, ledere eller de mange trofaste PFU tilskuere. I hård vind, vinterlig klædt og med masser af varm kaffe fulgte den frofaste skare spillerne rundt på anlægget til alle kampene.

I fint solskinsvejr fredag stod på den årlige tur til Fårup Sommerland.

Lørdag var afgørelsens time for flere hold og trætheden var efterhånden også ved at melde sig hos mange spillere. Uanfægtet gik alle til kampene med krum hals og det var en fornøjelse at se det sammenhold som var på holdene. Netop hele det sociale aspekt og det sammenhold som er i hele gruppen – på tværs af alle holdene og aldre, er unik for turen til Gistrup.

Tak til alle spillere og ledere for en god oplevelse til os tilskuere.

Vi glæder os allerede til næste oplevelse.

Jens G. Larsen

P.S Se billederne under https://www.purhusif.dk/fodbold/billeder/