Kære alle i Purhus Idrætsforening

Vi er nu tæt på at afslutte endnu et år.

For PIF har året budt på mange gode oplevelser for både store og små.

På denne årstid er der fuld gang i alle PIF’s indendørs aktiviteter. I Gassum Huset spilles der bordtennis på fuld tryk. Der ser ud til at være flere unge som ønsker at deltage i denne sport – flere af de nye er yngre piger, hvilket vi absolut er stolte over. Der er i Gassum også gang i motionsmaskinerne og der arbejdes på at der kommer lidt mere gang i motions badminton. Sidste år blev der startet op med floorball og de har klaret sig rigtig godt i de kampe de har spillet. Også Step og Stram Op er der fuld gang i Gassum her i vinter.

Badminton spiller på tre lokaliteter; Gassum Huset, Spentrup hallen og Træningshuset med flest spillere i Spentrup hallen – og der er plads til flere spillere på alle spillesteder.

Foreningens største indendørs aktivitet er gymnastik. Med Træningshuset som den gode base med utrolig gode forhold til netop gymnastik er det fantastisk at se, hvordan faciliteterne bliver udnyttet. Kigger vi os lidt rundt i Randers Kommune vil jeg vove den påstand, at vi med Træningshuset har en de bedste faciliteter til gymnastik. Faciliteter alene gør det dog langt fra – det kræver god organisation at få en afdeling til at lykkes. Jeg kan stadigvæk få en klump i halsen når jeg tænker på, hvor mange unge som uge efter uge lægger umådelig mange frivillige timer i at lede vore mange og store gymnastikhold.

Netop frivilligheden er grundstenen i alt det som sker i PIF. Frivilligheden skal vi huske på ikke at tage for givet – vi skal være bevidste om, at vi som voksne skal bakke op om alle vore unge frivillige. Vi er nød til som voksne at tage ansvar for, at de børn som deltager i aktiviteter i PIF også er klar over at de skal udvise respekt for dem som bruger deres fritid som frivillig. Netop det, at vi alle respekterer hinanden, kan drive en forening langt – og det fortjener vi alle.

Purhus IF tiltrækker mange nye udøvere og forældre i foreningen, hvilket vi glæder os meget over. Generelt oplever vi god opbakning i foreningen, men jeg vil gerne komme med et seriøst opråb til alle forældre – uanset om man er fra lokalområdet eller kommer til foreningen længere væk fra. Foreningen kører ikke sig selv – hvis vi fremadrettet skal kunne tilbyde gode faciliteter og aktiviteter er vi ALLE nødt til at tage ansvar for at foreningen fungerer. At betale kontingentet er IKKE er fribillet til at kunne aflevere vore børn i foreningen og afhente dem umiddelbart efter deres sportsaktivitet er færdig. Jeg vil opfordre til at man som forældre aktivt tilbyder sin hjælp til de opgaver som afdelingen beder om hjælp til.

Spørg jer selv: ” hvad kan jeg som forældre gøre for at vi fortsat kan have en aktiv idrætsforening” – og dernæst byde ind på de opgaver som PIF opfordrer alle til at deltage i – eller opgaver du mener skal løses.

Bl.a. vore messer kræver, at der er mange som deltager – der er brug for rigtig mange hænder. Alle kan hjælpe på messerne – der er et job for alle. Så husk allerede nu at sætte kryds i kalenderen d. 6. februar og d. 9. februar 2014, hvor vi skal til Århus og tjene de uundværlige penge til foreningen.

Også vore udendørs aktiviteter har haft en god sæson. Samarbejdet med FSI omkring ungdomsfodbold i regi af PFU05 kører rigtig godt og der er god opbakning fra alle sider til at samarbejdet fortsat skal udvikles. Vi har rigtig mange i de ældre ungdomsrækker som gør det rigtig godt. Fra disse årgange er der også stor opbakning til at være frivillig træner i PFU05 i de yngre årgange. Vi kan kun være taknemmelig og stolte over, at vi i foreningens store idrætsgrene fodbold og gymnastik kan tiltrække, fastholde og udvikle unge frivillige ledere. Som formand ser jeg en uvurderlig værdi i, at de unge via foreningslivet kan få lov til at udvikle sig og vokse med det ansvar, der bliver dem givet.

Senior fodbold har i 2013 budt på både op og nedrykning. Der har i gennem året været en ganske stor tilslutning i senior afdelingen med to seriehold og to oldboyshold – meget imponerende og godt gået af en forening ude på landet.

Gennem det sidste år tid har der været visuel mulighed for at følge med i udviklingen af Træningshuset Etape 2+3. Projektet har været i støbeskeen gennem nogle år og det er med stor glæde, at det nu kan realiseres. Huset bliver også det fremtidige klubhus for PIF’s aktiviteter i Asferg og det giver utrolig gode muligheder for at PIF kan tilbyde endnu bedre og flere faciliteter i tæt sammenarbejde med Træningshuset.

Arbejdet på at få dette helt igennem ambitiøse projekt gennemført er i min verden næsten vanvittigt. Folkene i styregruppen fortjener ganske stor anerkendelse for den helt igennem imponerende indsats de har udført frem til dato. Vi er endnu ikke helt i mål, men jeg ser frem at vi over de på de næste måneder vil kunne færdiggøre projektet.

Jeg kan ikke takke nok for den store grad af frivillighed der er blevet lagt i dette projekt og ser frem til at kunne indvie huset d. 29. marts 2014. Jeg vil opfordre alle til at sætte kryds i kalenderen hele dagen – der bliver et arrangement om eftermiddagen og fest for ALLE om aftenen – så sæt X.

Jeg ser tilbage på et godt og travlt år i PIF med rigtig mange gode oplevelser sammen med mange engagerede frivillige og udøvende sportsfolk.

Kigger jeg frem ser jeg fantastiske muligheder for vores forening – vi har gode muligheder for aktiviteter i Gassum og vi får snart yderligere muligheder i Træningshuset Etape 2+3

Jeg vil på PIF’s vegne ønske jer alle et rigtigt godt nytår og takke alle aktive og frivillige for deres indsat i 2013.

Godt Nytår

Jens Larsen

Formand Purhus IF