Har du selv, eller kender du et barn, som har brug for hjælp til at starte til en foreningsaktivitet?

Som en del af Purhus IFs projekt “sundhed, bevægelse og trivsel” starter vi et nyt tilbud til alle børn i alderen 0-15 år, som har brug for hjælp til opstart af en foreningsaktivitet – vi kalder det PIF for ALLE.
 
Hjælpen kan bestå af én eller flere af nedenstående:
• Vejledning om mulige fritidsaktiviteter i Purhus IF fra de ansatte i foreningen på: trine@traeningshuset/30 20 46 21
• Støtte fra en frivillig mentor i foreningen, som hjælper barnet godt i gang, tager godt imod barnet og hjælper med at blive ved
• Økonomisk støtte til kontingent til én aktivitet pr. år
 
Hvem kan søge om hjælp?
PIF for ALLE henvender sig til børn, som endnu ikke ”går til” en fritidsaktivitet. Har dit barn fx særlige behov eller synes det er svært at komme i gang med en fritidsaktivitet, eller har I som forældre svært ved at hjælpe jeres barn i gang, så kan I få støtte via PIF for ALLE.
Det er muligt at få økonomisk støtte til én aktivitet pr. år/sæson, hvis den økonomiske støtte er afgørende for, at barnet kommer i gang. Man kan få dækket det beløb aktiviteten koster. Kontingentpuljen er dog projektmidler, hvilket betyder, at vi har begrænsede midler til rådighed.
 
Hvordan får man hjælp?
På hjemmesiden www.purhusif.dk findes et skema under fanen ”PIF for ALLE”. Dette kan forældre udfylde og sende til Trine Hasager Sørensen: trine@traeningshuset.dk – man er også altid velkommen med spørgsmål 🙂
 
PIF for ALLE er støttet af Socialstyrelsens pulje ”Flere med i lokale fællesskaber”.