PIF for ALLE

 

Hvad er PIF for ALLE?

PIF for ALLE er et tilbud til børn i alderen 0-15 år om at få hjælp til at begynde til en fritidsaktivitet i Purhus Idrætsforening. Hjælpen kan bestå af følgende:

 1. Vejledning om fritidsaktiviteter ved de ansatte i foreningen
 2. Tilknytning til en frivillig mentor i foreningen, som har fokus på at hjælpe barnet godt i gang, tage godt imod barnet og på fastholdelse af barnet i aktiviteten
 3. Økonomisk støtte til kontingent til én aktivitet pr. år

Hjælpen kan bestå af én eller flere af ovenstående efter behov.

PIF for ALLE er en del af Purhus Idrætsforenings arbejde med projektet ”Trivsel, bevægelse og sundhed i Purhus IF”, hvor vi arbejder med, at alle får lov til at være en del af idrætsfællesskaber i Purhus IF. PIF for ALLE er støtte af Socialstyrelsens pulje ”Flere med i lokale fællesskaber”.

 

Hvem kan søge om hjælp?

PIF for ALLE henvender sig til børn, som endnu ikke ”går til” en fritidsaktivitet. Har dit barn fx særlige behov eller synes det er svært at komme i gang med en fritidsaktivitet, eller har I som forældre svært ved at hjælpe jeres barn i gang, så kan I få støtte via PIF for ALLE. Det er muligt at få støtte til én aktivitet pr. år/sæson. Man kan få dækket det beløb aktiviteten koster. Kontingentpuljen er dog projektmidler, hvilket betyder, at vi har begrænsede midler til rådighed og gælder ved tilmeldinger med betalinger foretaget til og med 2023.

 

Hvordan får man hjælp?

Klik på billedet eller linket “Ansøgningsskema til kontingentstøtte” i højre side – skal åbnes på computeren. Når filen er åbnet, skal den gemmes ned på din computer. Herefter udfyldes skemaet med de nødvendige informationer (der kan skrives direkte i dokumentet i de lyseblå felter) og sendes til Kasper: kasper@traeningshuset.dk

I er altid velkommen til at skrive til os på forhånd, hvis I har spørgsmål eller ønsker vejledning til de forskellige tilbud samt hvis I ønsker hjælp til udfyldelse af ansøgningsskemaet.

 

Hvilke hold kan man søge om kontingentstøtte til?

I Purhus IF har vi følgende hold for børn i alderen 0-15 år:

 • Babymotorik
 • Badminton
 • Bordtennis
 • Jump4teens
 • Efter-skole idræt for 4.-6. klasse
 • Fodbold
 • Gymnastik
 • Jump4fun
 • Spireklubben
 • Mandagsklubben
 • Ungdomsfitness

Læs mere om de forskellige hold her.

 

Hvad er mentorordningen?

Mentorer i Purhus IF er frivillige, der har til opgave at hjælpe børn i gang med en fritidsaktivitet samt at støtte barnet i fastholdelsen. Konkret kan støtten bestå af:

 • At følge barnet til aktiviteten
 • At have fokus på, at barnet får en god modtagelse af trænere og holdkammerater på holdet
 • At kontakte barnet/familien, hvis han/hun ikke fortsat kommer til træning

 

Kontaktpersoner

Kasper Lykke Frederiksen: 81440530/kasper@traeningshuset.dk

Karen Marie Krogh Pedersen: 30204621/karen@traeningshuset.dk

 

 

 

Klk på linket eller billedet nedenfor og ansøgningsskemaet åbnes (skal udfyldes på computer). Det sendes herefter til Kasper på mail: kasper@traeningshuset.dk

Ansøgningsskema – Kontingentstøtte