I september 2015 startede Purhus Idrætsforening en ny rejse, da de sagde ja til at deltage i DM i foreningsudvikling.
En rejsen blev påbegyndt, og første skridt var udformningen af en klar målsætning.
Målsætningen beskrev en udviklingsretningen som foreningen ville følge for de næste 5 år, og milepæle for hvad der skulle opnåes inden september 2016.
Det var netop denne målsætning og disse milepæle, som foreningen blev vurderet på, i kampen om at blive Danmarks Mester i foreningsudvikling.

Året gik, og udviklingen fulgte med.
Den 24. september var dagen for den afsluttede konference, hvor Purhus IF vandt titlen som Danmarks Mester i foreningsudvikling 2015/2016, samt 20.000 kr.

Juryen forklare følgende: “Purhus IF vinder for sit udviklings-DNA, og fordi de tager afsæt i fakta, når de vurderer lokalområdets behov for idræt og motion. Purhus IF har mod, prøver nyt og  lukker ned, for det, der ikke virker”
Læs mere: http://www.dgi.dk/foreningsledelse/artikler/vinderne-af-dm-i-foreningsudvikling-2016-er

dm-vindere-2016-800             dm-afslutning

Formanden for Purhus Idrætsforening, Jens Larsen, udtaler:
Det er en stor ære, at vi i Purhus IF er vindere af DM i Foreningsudvikling !
Vi har alle i PIF en stor ære af denne pris. Det gælder aktive medlemmer, trænere, hjælpetrænere, instruktører, hjælpeinstruktører, ledere, udvalgsmedlemmer, samt en enorm stor skare af personer som på den ene eller anden måde hjælper med til at Purhus IF kan fungere som en forening. Jeg håber, at vi alle vil fortsætte mange af de gode tiltag, hvor vi blandt andet forsøger at tilpasse foreningen til den omverden vi er en del af. Der er selvfølgelig altid plads til forbedringer og ting vi kan gøre bedre – så er der gode ideer og vilde tanker, så kom frem med dem!
Ideer og forbedringer kan ofte blive til virkelighed via positiv dialog og et brændende ønske om at gøre en forskel. Her er Purhus IF begunstiget af en kæmpe skare af ildsjæle i og omkring foreningen som med vedvarende stor energi og engagement gør mange ideer og drømme til virkelighed.
Med den flotte pris fulgte også en check på 20.000,- kr., hvilket vi meget gerne vil opfordre til forslag til hvad vi kan gøre med dette beløb.
Jeg vil gerne sige alle i og omkring Purhus IF en STOR TAK for den indsats i alle yder.

Nedenstående er et uddrag af DM Gruppens slutaflevering, omkring hvilke milepæle foreningen opnåede fra september 2015 til september 2016:
Frem mod september 2016 har PIF arbejdet med at gøre foreningen mere synlig i medierne. Dette er gjort ved at etablere en facebookside, samt have større fokus på at få indsendt pressemeddeler til lokaleaviserne. En fast PR-hjælper har gjort det lettere for udvalgene at få markedsført sig samt få omorganiseret hjemmesiden mv. For at gøre bestyrelsen og udvalgene mere synlige for eksisterende og potentielle medlemmer er der igangsat en proces med at synliggøre deres kontaktoplysninger med billede i form af en planche over foreningens organisationsdiagram.

Bestyrelsen og udvalgene har sammen taget en diskussion omkring hvad der kunne gøre det nemmere og mere overskueligt at være frivillig i foreningen. Efter adskillige møder blev det besluttet, at det ikke giver mening at oprette et frivillighedsudvalg, men derimod at indføre en ny mødestruktur for bestyrelsen og udvalgene. Det primære mål med den nye mødestruktur er at afholde færre, men mere effektive møder med klare veldefinerede opgaver og deadlines. På hvert møde vil et fælles relevant emne tages op til diskussion. For at styrke fælleskabet og netværket er samtlige udvalgsmedlemmer inviteret til møderne og derved har alle mulighed for at få indflydelse.
For at nedbringe bestyrelsens arbejdsbyrde samt værdsætte det store stykke arbejde som de frivillige udøver på messe- opsætning/nedtagning er der blevet etableret et messeudvalg, som håndterer organisering og planlægning af de årlige messer. Der er blevet indført en årlig ”tak for hjælpen” hyggeaften med spisning, hvor alle frivillige hjælpere er inviteret. Aftenen benyttes endvidere til diskussion, evaluering og komme på nye ideer, altså hvad gik godt og hvad gik skidt. Alt dette for at sige tak samt at kunne forbedre efterfølgende messer.

Måden foreningen tænker aktiviteter på er ligeledes blevet udfordret det forgangne år. Mulighederne er blevet kortlagte, og nye tiltag er blevet afprøvet. Til at starte med besluttede foreningen at de nye tiltag skulle afprøves i begrænsede perioder og som events af den simple årsag at kunne undersøge efterspørgsel. I den forbindelse fik foreningen afprøvet ’Spinning’, ’Power Dance’ og et Seniorevent. Senioreventet resulterede senere at der nu er faste hold på efterårsprogrammet. Senere udarbejdede foreningen en borgerundersøgelse for voksenhold for at blive klogere på hvad de voksne i lokalsamfundet efterspurte af aktiviteter. Ud fra den udarbejdede borgerundersøgelse er der blevet afprøvet yderligere fire nye voksenhold. Derudover er en ny tilmeldingsmetode til voksenholdene blevet indført for at gøre det mere fleksibelt for medlemmerne samt skabe et større sammenspil mellem Gymnastikafdelingens og Fitnessafdelingens tilbud til voksne.

Foreningen har ligeledes fået sat fokus på sundhedsfremmende aktiviteter ved bl.a. at indgå et samarbejde med Randers Sundhedscenteret omkring to nye hold, et livsstilhold og et ryghold samt afholdelse af flere sundhedsrelaterede foredrag hvoraf et allerede er afholdt. I forlængelse heraf tilbyder foreningen nu også personlig træning. Uorganiserede aktiviteter er ligeledes kommet på programmet i form af tre gå-hold, som nu styres uforpligtende igennem en facebookgruppe. Disse gå-hold såvel som Outdoor Fitness og Cykelløb var også en del af tanken om at strække aktiviteternes sæson til foråret og ind i sommermånederne. I skolernes faste ferier er der med succes afprøvet ferieaktiviteter såsom Legeland og Gymnastikskole. Grundet stor opbakning er disse allerede en fast del af foreningens aktiviteter.

De nye muligheder i forhold til aktiviteter ledte desuden foreningen hen imod institutioner. Foreningens samarbejde med Asferg skole er blevet udvidet væsentligt med nye projekter såsom frikvartersaktiviteter. Der lægges meget vægt på et større samspil mellem skolens idrætstimer og foreningslivet. Desuden er der taget det første spadestik i form af en udvidelse af samarbejdet med folkeskolerne i området. Der er allerede afholdt møder med to andre folkeskoler.
En fast Aktivitetsudvikler har hjulet udvalgene med at gøre etablering af overstående nye tiltag mere enkle og håndgribelige. Opgaverne er delt ud i mindre bidder og den ekstra hånd har medført at flere frivillige har kunnet magte at deltage i organisering. Denne tanke om at nedbryde store opgaver til mere enkelte og håndgribelige opgaver, er nu et punkt som foreningen vil arbejde videre med, da de har erfaret at metoden har givet foreningen flere frivillige.