Pr. 1. maj 2015 har Fonden Træningshuset i Asferg ansat Nikoline Elling, som udviklingskoordinator af facilitetens aktiviteter. Træningshuset har siden den første indvielse i år 2006 udviklet sig meget. Siden 2006 er der blevet tilbygget spejlsal, fitnesscenter, mødelokale, 5 omklædningsrum, køkken, foyer, boldrum og overdækket terrasse ud til boldbanerne. Disse faciliteter, sammen med den store træningssal med springgrav giver store muligheder for flere aktiviteter end vi har set hidtil. Træningshuset danner derfor i dag nogle fantastiske rammer for lokalområdets idræt, men ligeledes kulturelle event, konferencer og møder.

Projektet er et samarbejde mellem Kultur- og Aktivitetshuset i Gassum, Purhus Idrætsforening (PIF) og Træningshuset i Asferg.

Henrik Vangsted, formand for Fonden Træningshuset i Asferg, fortæller: ”Vi har nu igennem årene fået udviklet nogle fantastiske faciliteter. Nu er vi nået til et punkt hvor vi skal begynde at tænke på, hvordan vi kan fastholde aktivitetsniveauet og udvikle nye aktiviteter, og det er her Nikoline kommer ind i billedet.”

Nikoline Elling har taget en bachelor i idræt fra Aalborg Universitet og har det sidste halve år arbejdet i fire haller i Mariagerfjord Kommune med udvikling af nye aktivitetstilbud i hallerne, samt markedsføring heraf. Hun er en lokal pige, opvokset i Asferg, og har igennem mange år haft sin gang i den lokale idrætsforening PIF. I gennem det sidste år har hun været bindeleddet mellem Asferg Skole og PIF i et P-fagsprojekt med undervisning i springgymnastik en gang om ugen.

I jobbet som udviklingskoordinator vil Nikoline komme til at have et tæt samarbejde med PIF. Målet er at understøtte PIF’s arbejde, så der også fremadrettet kan tilbydes et højt niveau af aktiviteter. Derudover vil der være fokus på at udvikle nye og attraktive aktiviteter i de fine faciliteter i både Gassum og Asferg. Et andet ønske er at skabe god dialog til nuværende samt nye brugere.

Henrik Vangsted fortæller: ”Det er vigtigt, at vi har vores lokalområde med, når vi sætter denne udviklingsproces i gang. Kultur- og Aktivitetshuset og Træningshuset er skabt af lokalområdet, så vi skal have dem i tale, for at kunne efterkomme så mange af deres ønsker som muligt.”

Som et led i planen om at få lokalområdets meninger på banen vil der blive indkaldt til et borgermøde, hvor alle er velkommen. På mødet skal der drøftes ideer og muligheder i faciliteterne. Resultatet af dette vil efterfølgende blive bearbejdet og udviklet af Nikoline sammen med PIF’s bestyrelse. Der opfordres derfor til at åbne op for fantasien og begynde at tænke i muligheder og ideer. Ideer og ønsker kan ligeledes allerede nu deles med udviklingskoordinatoren Nikoline Elling på telefon 25 62 22 60 eller mail nikolineelling@hotmail.com.