Messeopsætning og -nedtagning finder sted hhv. 8. og 11. februar 2024 i Aarhus

Generalforsamling finder sted 23. februar 2024 i Gassum, 17.30-20.30