Lars Johansen er projektleder for Sundhedshøjskolen i Randers Kommune. Han har uddanneler inden for idræt, projektledelse og sport management og kommer til Randers Sundhedscenter fra en stilling som projektleder for et sundhedsfremmeprojekt i Viborg Kommune.

Ny Sundhedshøjskole i Randers Kommune

Sundhedshøjskolen er et nyt initiativ fra Randers Sundhedscenter, som har til formål at igangsætte nye tiltag inden for forebyggelse og sundhedsfremme for borgere i lokalområderne i Randers Kommune.
Der har længe været stor efterspørgsel på tilbud for borgere i Randers Kommune, der gerne vil i gang med en aktiv hverdag og forebygge livsstilssygdomme. Derfor lancerer Randers Sundhedscenter nu konceptet ”Sundhedshøjskolen”, som vil udbyde forskellige sundhedsfremmende forløb i samarbejde med lokale samarbejdspartnere.
”Formålet er, at skabe vedvarende sundhedsfremmende og forebyggende indsatser til borgere i Randers Kommune. Derfor uddanner vi lokale instruktører i at varetage et forløb og sørger for, at deltagerne kan tilmelde sig opfølgende tilbud,” fortæller projektleder for Sundhedshøjskolen, Lars Johansen.
”Sundhedshøjskolen er et initiativ, der skal understøtte målet i sundhedspolitikken om at give vores borgere lige muligheder for et sundt liv. Vores mål er, at flest mulige borgere skal trives både fysisk og mentalt,” siger Leif Gade, formand for Sundheds- og Omsorgsudvalget.

Lokal sundhed

Teamet bag Sundhedshøjskolen arbejder i løbet af foråret og sommeren 2016 med at lave samarbejdsaftaler med lokale idrætsforeninger, hvor de forskellige forløb vil finde sted. De første aftaler er allerede i hus, og derfor kan de første hold starte op i slutningen af maj måned i samarbejde med Asferg Purhus IF.
”Der er allerede en fantastik tilslutning og opbakning til vores idrætsforening i lokalsamfundet, og vi håber, at Sundhedshøjskolens forløb kan tiltrække en ny målgruppe, som kan blive en del af vores fællesskab,” siger Jens G. Larsen, formand for Asferg og Purhus IF.
Der er planer om at starte et livsstilshold, et ryghold og en foredragsrække med sundhedsfremmende emner. Hvis man vil vide mere om tilbuddet i Asferg eller generelt om Sundhedshøjskolen, kan man møde op til kick-off arrangementet i Træningshuset i Asferg d. 30. maj kl. 19.00 eller kontakte projektleder Lars Johansen på tlf. 2045 2215 eller mail: lars.johansen@randers.dk.