En ny udviklingsproces blev skudt i gang i Purhus Idrætsforening fredag den 6. november, da foreningen afholdte udviklingsaften i Træningshuset i Asferg. Medlemmer og ikke-medlemmer af foreningen var inviteret til en aften, for at sammen komme med deres mening og ideer til hvordan Purhus IF skulle udvikles de næste 5 år.

Ikke kun foreningen var som fokus
Som skrevet i invitationen var det ikke kun Purhus IF, som blev ideudviklet på. Hele lokalsamfundet kom også i spil. I forbindelse med emnet ekstern kommunikation, blev der diskuteret markedsføring af hele lokalområdet. Der blev talt om hvordan vi bibeholder synergien mellem Asferg og Gassum samt sammenspil med de andre foreninger i lokalområdet.

Der skal lyde en stor tak til alle de fremmødte
25 fremmødte voksne kickstartede ideudviklingen med at beskrive hvad de synes at foreningen var rigtig god til – og hvad der kunne gøres bedre. Derefter tog de fat på at lave et drømmesinare, som skulle beskrive hvordan de fremmødte ønskede at foreningen skulle se ud i år 2020. Ideerne fløj afsted. Der var både fokus på forbedret stuktur og kommunikation interne og eksterne i foreningen. Der var fokus på frivillige og sociale aktiviteter, samt inde og ude faciliteter og deres fulde udnyttelse til nye aktiviteter. Ideerne to langsom form, jo flere personer der deltog i udvikling af dem og blev sidst på aftenen grupperet ind i kategorier, som dannede et overblik til næste skridt i udviklingsprocessen.  Arbejdsgruppen for projektet ”DM i foreningsudvikling” står nu over for en stor opgave i forhold til at nedskrive en målsætning som skal arbejdes efter det næste år.  Hvordan målsætningen bliver præcist er ikke fastlagt endnu, men en ting er sikkert – vi er rigtig god på vej efter de mange gode ideer som kom på udviklingsaften og det skal I have en tak for.